Książeczki dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wspierają Rodziców w podtrzymywaniu
naturalnej otwartości dzieci
na zmiany zachowań u osoby
z chorobą otępienną!

– w planach wydawniczych na drugą połowę 2020 roku.

POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
Logowanie

O CZYM JEST „SZU NA TROPIE PAMIĘCI”

„Szu na tropie pamięci” to 10 zestawów książkowych opowiadających o doświadczaniu choroby otępiennej pani Helenki z perspektywy
zaprzyjaźnionego z Nią 3-letniego chłopca o imieniu Szymek. Szymek towarzyszy Pani Helence od pierwszych objawów
choroby otępiennej po jej zaawansowane stadium.

Odkryj ich przygody!

Jest to zwarta, zamknięta w 10 opowiadaniach historia przygód 3, 5 – letniego chłopca, który mieszka z Mamą i Tatą. Chłopiec ma na imię Szymek, przez najbliższych zwany jest Szymciem bądź Szu. Pod nieobecność rodziców opiekują się nim zaprzyjaźnieni sąsiedzi seniorzy – pan Jacek i Jego żona Helena. W ramach serii ukazany zostanie proces towarzyszenia osobie chorej na chorobę neurodegeneracyjną od momentu zauważenia przez najbliższych objawów, przez proces diagnostyczny,
po towarzyszenie w chorobie do ostatniego jej stadium.

Naczelną myślą autorek jest przekazanie licznym rodzinom zderzającym się z trudną diagnozą (trudną z uwagi na panujące stereotypy oraz brak wiedzy),
że w tej chorobie najwyższą wartością jest wspólny czas i że warto skupić się na celebrowaniu tego czasu, który pozostał w drodze wspierania chorego na bazie jego możliwości, a nie stawiania mu oczekiwań nieadekwatnych do jego aktualnych umiejętności

10 książeczek, 10 informatorów dla rodziców,
10 zeszytów z zadaniami dla dzieci

Poznaj trudności jakimi stawiają czoło chorzy, poznaj sposoby ich wspierania,
poznaj sposoby rozmawiania z dziećmi o chorobach, dowiedz się dlaczego nie warto izolować dzieci od chorych.


1. NALEŚNIKI Z PRZYGODAMI

Jest to pierwszy zestaw, otwierający serię „Szu na tropie pamięci”.
Poznajemy  bohaterów oraz przedstawiamy pierwsze objawy choroby otępiennej,
ujawniające się w codziennym funkcjonowaniu osoby chorej, przez jakiś czas bagatelizowane
i wypierane przez otoczenie chorego.


2. GDZIE JEST DOMEK?

W tej części prezentowane są kolejne objawy choroby otępiennej – tym razem ujawniające się
w sposób szczególny zaburzeniami w orientacji w czasie i przestrzeni.


3. SERNIK CZY SZARLOTKA?

W tej części przedstawione zostały kolejne objawy choroby otępiennej – tym razem objawy związane z zaburzeniami pamięci.


4. PROFESOR OD PAMIĘCI

W tej książeczce wyjaśnione jest na czym polega proces diagnostyczny w chorobie otępiennej, dlaczego chory powinien przez niego przejść,jakie są przyczyny choroby neurodegeneracyjnej,
jak przebiega leczenie i jakie są rokowania.


5. DOM POBYTU DZIENNEGO

W tej książeczce wyjaśniamy dzieciom funkcje domu dziennego pobytu, jako miejsca
dla osób z chorobą otępienną. Opisane funkcje to między innymi: stymulacja funkcji poznawczych, integracja społeczna, aktywizacja ruchowa, terapia zajęciowa, wytchnienie dla opiekunów, zapobieganie izolacji społecznej chorych i ich bliskich oraz zapobieganie izolacji zawodowej opiekunów.


6. BEBODZIK!

W tej książeczce dzieci dowiadują się, jak objawiają się zaburzenia mowy, zwane afazją, występujące w przebiegu choroby otępiennej.


7. PODWÓJNA WIZYTA

W tej książeczce zapoznajemy dzieci z objawami związanymi z zaburzeniami zachowania,
które mogą wystąpić w przebiegu choroby otępiennej. Mogą to być na przykład: nieadekwatne zachowania w stosunku do innych, reagowanie emocjami nieadekwatnymi do sytuacji, nieumiejętność odnalezienia się osoby chorej w danej sytuacji.


8. KŁOPOTY PANA JACKA

W tej książeczce pokazujemy dzieciom z jakimi emocjami i obciążeniami spowodowanymi sprawowaniem opieki nad osobą z chorobą otępienną może zmagać się jej bliski.


9. USZYĆ DZIURĘ

W tej książeczce przedstawiamy dzieciom objawy choroby otępiennej w jej zaawansowanej fazie, między innymi problemy chorego z samodzielną higieną oraz narastające trudności z nazywaniem swoich potrzeb.


10. INNE ZADANIA

W tej książeczce Szymek martwi się o zdrowie opiekuna chorej osoby – czy nie będzie on tak samo chory. Chłopczyk dowiaduje się, że nie zawsze obniżenie funkcjonowania poznawczego u seniorów musi oznaczać chorobę otępienną.


WIĘCEJ O KSIĄŻECZKACH

Sprawdź

Jeżeli chce Pani/Pan otrzymać informację
o dostępności proszę podać poniższe daneIdź do góry strony